Senterpartiet alene om skepsis

Mens de andre partiene på Stortinget applauderer, er Senterpartiet skeptisk til regjeringens vedtak om å fjerne tollen på import fra de 49 fattigste landene i verden.