Mer attraktivt med AFP

Endelig kan både Ragnhild Lønne og alle andre AFP-pensjonister tjene 15.000 kroner ekstra i tillegg til pensjonen uten å bli «straffet».