UDI vil undersøke 38 saker nærmere

Utlendingsdirektoratet (UDI) innkaller til tilleggsintervju i 38 av sakene som advokatfullmektig Terje Tune har vært involvert i.