Vil frata Moe Gustavsen ansvaret for Jernbanetilsynet

Flere av høringsinstansene etter Åsta-ulykken ber om at samferdselsminister Terje Moe Gustavsen fratas ansvaret for Statens jernbanetilsyn.