Bøter skal stanse lettøl-reklamer

Sosialdepartementet vil innføre tvangsbøter for å stoppe «Norwegian inherited stiffness syndrome» og andre TV-reklamer for lettøl.