Kvinneaktivist overvåket i 25 år

Jeg er svært opprørt over hvor store ressurser Overvåkingspolitiet har brukt på å følge meg. I 1970 startet Overvåkingspolitiet sin registrering av Agnete Strøm. Overvåkingen varte helt til 1994. Strøms mappe er på 250 sider.