Bør gi opphold etter ett år

Flyktninger som ikke får oppholdstillatelse, og som heller ikke kan returneres til hjemlandet, bør få bli dersom det er gått mer enn ett år siden avslaget.