Grønt lys for datalagring

Stortinget vil ikkje sette grenser for kor lenge trafikkdata for elektronisk kommunikasjon vert lagra. Eit forslag om det vart forkasta fredag.