Foreslår varig vern av byparkene

Byparkene kan havne i en nasjonal verneplan. Det vil sette en stopper for nedbygging av de grønne øyene i byene.