Rapper færre sykler

Det stjeles færre sykler her i landet. Siden 1995 er antall politianmeldte sykkeltyverier blitt vesentlig redusert.