Arbeidsgruppe vil avskaffe siviltjenesten

En arbeidsgruppe i Forsvarsdepartementet mener siviltjenesten for dem som nekter militæret bør avskaffes. Pengene bør heller brukes på dem som gjør militærtjeneste, mener arbeidsgruppen.