- AFP er det viktigste

— AFP må vernes, hvis ikke blir det spetakkel, varsler Narvesen-ansatte Anny Karlstad og Eva Stenseth. De får full støtte fra Handel og Kontor, som fremmer sine krav i dag.