Graverande datasvikt

Riksrevisjonen rettar kraftig kritikk mot Finansdepartementet for manglar ved tilgangskontrollen til datanettverk.