1000 år gamle vikinggraver skal åpnes

Riksantikvaren har gitt tillatelse til at to gravhauger fra vikingtiden på Borgund i Lærdal kan åpnes.