Planen var å behandle saken på Den norske legeforenings landsstyremøte i mai, men regjeringens høringsfrist er tre uker tidligere. Legene har derfor bedt om utsatt frist, men helseminister Bent Høie (H) er klar på at legene har fått god nok tid, melder NRK.

Høie har tidligere lent seg på Legeforeningens støtte til regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger, men etter press fra flere grupper, skal temaet behandles på nytt til våren.

— Legeforeningen kan ta sine standpunkter opp til ny vurdering når som helst, men vi forholder oss til at Legeforeningens landsstyre enstemmig ønsket en reservasjonsmulighet. Det har de nå fått politisk gjennomslag for gjennom at dette er blitt det nye stortingsflertallet sin politikk, sier Høie til kanalen.

Mange leger er kritiske til reservasjonsforslaget. Det er også opposisjonen på Stortinget.

— Uten legeforeningen forsvinner Høies fikenblad i denne saken, fordi han har lent seg tungt på synet til Legeforeningen så langt. Og når det nå kan se ut som at Legeforeningen endrer syn, så forandrer det premissene for hele avtalen han har gjort med Kristelig Folkeparti i denne saken, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Kampen mot reservasjonsretten har ført til massemobilisering på kvinnedagen 8. mars, og i Legeforeningen er man ikke i tvil om at det er viktig at saken blir ordentlig behandlet.

— Saken har blitt et storpolitisk spørsmål som veldig mange mennesker er engasjert i og opptatt av. Og da er det viktig at Legeforeningen også behandler dette spørsmålet grundig en gang til, sier leder Hege Gjessing. (NTB)