— Veifyllingen har rast i sjøen og raset har skapt en undergraving av veien. Det raser fortsatt både over og under vann, så det er vanskelig å se omfanget, sier operasjonsleder Morten Evensen i Nord-Trøndelag politidistrikt til NTB tirsdag morgen.

Rasene ved Jakobvika på fylkesveien mellom Namsos og Steinkjer begynte å gå tidlig natt til tirsdag. Ifølge Evensen har hele fylkesveiens bredde i en lengde på opp mot 100 meter sunket.

— Jeg tipper det er i underkant av 100 meter av veibanen som er berørt. Veibanen har sunket rundt en halvmeter på grunn av undergravingen, sier Evensen.

I samarbeid med Mesta sperret politiet veien både sør og nord for rasområdet. Geologer fra Statens veivesen skal undersøke rasområdet når det blir lyst tirsdag.

— Det er ingen fare for boliger, og vi er trygge på at ingen biler er tatt av raset, sier Evensen.

Veistrekningen er for tiden et veiarbeidsområde, men årsaken til raset er ikke kjent.

— Det har foregått veiarbeid i området, men vi har ingen formening om årsaken til raset. Ekspertene fra veivesenet venter nå på at det skal bli lyst så de får bedre oversikt over situasjonen, sier operasjonslederen.

Fylkesvei 17 kalles Kystriksveien, og går mellom Bodø og Steinkjer.