Seniorrådgiver Terje Gjertsen i Stiftelsestilsynet bekrefter gjenåpningen overfor Vårt Land.

Bakgrunnen saken mot en tidligere prest og Betanien-leder, Are Blomhof, som i februar ble dømt til tre års fengsel for å ha underslått 15,8 millioner kroner fra stiftelsen.

Styret i Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) bestilte selv en granskningsrapport om saken. Rapporten viser at styret drøftet ordninger som kunne løse saken i minnelighet og hemmelighet. Styret brukte også nesten ett år på å avgjøre at de ville politianmelde saken etter at de ble gjort kjent med underslaget.

Etter at styret orienterte Stiftelsestilsynet om underslaget, ble det opprettet tilsynssak. Denne ble avsluttet i desember i fjor, og det ble konkludert med at styret ikke hadde opptrådt klanderverdig i saken.

Gjertsen sier at tilsynet nå har fått oversendt et brev som de tillitsvalgte ved SBB har sendt til styret i stiftelsen. Han bekrefter overfor avisen at det i brevet kom fram informasjon som talte for gjenåpning av tilsynssaken.

I brevet viser de tillitsvalgte til forhold som de mener taler for at dagens Betanien-styre trekker seg.