— Dersom dette er riktig, er slik overvåking fullstendig uakseptabelt. Vi må gjøre det som er mulig for å finne ut hvem eller hva som står bak, og hva som er det faktiske omfanget, sier Anundsen til NTB.

Han viser til Aftenpostens avsløring av det som gir inntrykk av å være systematisk og omfattende overvåking av mobiltrafikk i områder i Oslo der våre fremste myndighetsinstitusjoner er plassert. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gjort lignende funn, som må kvalitetssikres før man kan fastslå hvorvidt de er samsvarende med Aftenpostens, og eventuelt videresendes PST for etterforskning.

— Når det gjelder denne konkrete saken, så er det PST og NSM som må si mer om hvordan de jobber for å forebygge og oppklare dette. Jeg vil få løpende få nødvendig orientering fra tjenestene, sier Anundsen.