Universitetssykehuset avdekket ved en internkontroll høsten 2011 feil ved testing av blodgivere, skriver UNN i en pressemelding.

Feilen kan ha medført at fire pasienter som har mottatt blod under behandling ved UNN, kan ha blitt smittet av et virus (Hepatitt B) som kan gi leverbetennelse type B.

Pasientene det gjelder har blitt kontaktet, og blir fulgt opp med tilbud om prøvetaking og eventuell behandling dersom det skulle være behov for det.

UNN beklager hendelsen og har meldt sakene til Statens helsetilsyn ved fylkeslegen.

Ifølge pressemeldingen har universitetssykehuset endret sine rutiner slik at slike feil ikke skal skje igjen.