Utrykning mot rabiat mann

Meldinger om en rabiat mann har fått politiet til å rykke ut til Bjørnsonsgate ved Solheim.