Krever svar om sårede soldater

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) må svare på hvorfor hun ikke har oversikt over skadde soldater i Afghanistan.

KAMP: Betydelig flere norske soldater er såret i Afghanistan enn det Forsvaret har oppgitt. FOTO: Scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Ifølge en gjennomgang VG har gjort er minst 48 soldater skadd i tjeneste i Afghanistan de siste årene.

13 av soldatene er alvorlig skadd, men selv soldater som er tildelt medalje for «Såret i strid», er utelatt i Forsvarets egen oversikt.

Forsvarsminister Grete Faremo sier at rutinene ikke har vært gode nok, noe som forklarer hvorfor Forsvaret bare har oppgitt to alvorlig skadde norske soldater i strid i Afghanistan, mens det reelle tallet er åtte.

**Les også:

Les også

Redd for at Faremo set barn i fare

Redd for at Faremo set barn i fare**

Krever svar

Lederen i Stortingets utenriks— og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), har sendt et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren der hun spør om hvilke rutiner som gjelder for rapportering av skader på norske soldater i utenlandstjeneste. Hun spør også om hva forsvarsministeren konkret vil foreta seg for å skaffe seg en totaloversikt og påse at rutinene forbedres. Statsråden har én uke på seg til å besvare spørsmålet.

Eriksen Søreide sier til NTB at det er alvorlig at Forsvaret ikke klarer å skaffe en slik oversikt.

— At en slik oversikt ikke finnes, er meget alvorlig. Forsvarets virksomhet innebærer risiko. Det er derfor av stor betydning med gode rapporteringsrutiner i alle ledd for å kartlegge hendelsesforløp og risiko, sier Eriksen Søreide.

Hun understreker at dette ikke er noen ny problemstilling for Forsvarsdepartementet.

— Det har vært flere medieoppslag om dette tidligere som departementet har kommentert slik at Faremo burde være godt kjent med problemet. Derfor er det overraskende at rapporteringsrutiner og oversikt fortsatt mangler i stort omfang, understreker Eriksen Søreide overfor NTB.

**Les også:

Les også

Skaut med rakettar og fylte urnene

Skaut med rakettar og fylte urnene**

— Svikter soldatene

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, mener Forsvaret svikter soldatene.

— Det er respektløst og uakseptabelt overfor dem som tjenestegjør i Afghanistan, sier han.

Ellingsen er kraftig provosert over forsvarsministeren og viser overfor VG Nett til et brev hun sendte Frps stortingsgruppe i november. I brevet fastslår Faremo at Forsvaret siden slutten av 90-tallet har drevet detaljert registrering av alle som deltar i utenlandsoperasjoner.

— Dette betyr at Faremo enten har desinformert Stortinget, eller så lyver hun om hva Forsvaret vet om de skadene norske soldater har pådratt seg i Afghanistan, sier Ellingsen til avisen.

**Les også:

Les også

- Afghanske sivile får det verre

— Afghanske sivile får det verre**

- Mangler oversikt

Faremo medgir at rutinene ikke har vært gode nok, men understreker at det er den statistiske oversikten som mangler – ikke kjennskapen til hva som er skjedd med den enkelte soldat.

— Det er kommet fram opplysninger om at Forsvaret har manglende statistisk oversikt over antall skadde i utenlandsoperasjoner. Det er ikke bra nok. Forsvaret har likevel god oversikt over hvert enkelt individ både hva gjelder persondata og helseopplysninger, sier Faremo til VG Nett.

Hun har nå bedt Forsvarets Sanitet lage en detaljert statistikk over helseforholdene til norske soldater.

— Forholdet er i dag at disse systemene ikke kan ta ut statistisk materiale i tilstrekkelig grad. Derfor har jeg i dag bedt Forsvaret om å utbedre dette, sier hun.

Publisert: