Utsetter forslag om strengere voldsstraffer

Regjeringens forslag om å skjerpe straffene for vold kan ikke gjennomføres av økonomiske grunner.