Hun mener lavere avgifter vil både gi færre ulykker og mindre kø.

— Jeg tror det er en god idé å se på løsninger som kan minske køene, forhindre møteulykker og gi mindre miljøbelastning i de mest trafikktette periodene på dagen, sier Michaelsen til Dagbladet.

I et brev til partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spør hun om statsråden vil vurdere en ordning der tungbiler betaler reduserte bompengesatser på nattetid. Hun mener E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en strekning der nattkjøring vil ha stor effekt.

— Et spennende forslag som vi vil se nærmere på, sier statssekretær og partikollega Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Tidligere generalsekretær i Frp, Geir A. Mo, som siden 2012 har vært direktør i Norges Lastebileier-Forbund, sier han har sans for at politikerne kommer med gulrot i stedet for pisk.

— Derfor er det langt bedre å gjøre det billig å kjøre på natta enn å skru opp bomsatsene ytterligere i andre perioder på døgnet, sier Mo og understreker at en slik ordning ikke må føre til straff for dem som er nødt til å kjøre om dagen.