Bjørnland kommer fra stillingen som politimester i Vestfold, en stilling hun har hatt siden 2005. Fra 2003 til 2005 var hun visepolitimester samme sted.

Justisdepartementet begrunner utnevnelsen med at hun er «en utviklings— og resultatorientert person som kan vise til gode resultater for det politidistriktet hun har ledet».

Bjørnland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Hun har vært politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg politidistrikt, senere Vestfold politidistrikt.I tillegg har Bjørnland vært dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett, og juridisk konsulent i Prisdirektoratet.

Stillingen som PST-sjef ble ledig etter at Janne Kristiansen fratrådte stillingen 18. januar i år