Mens finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) forbereder seg på å presentere statsbudsjettet i Stortinget, planlegger fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) åpningsinnlegget for mandagens norsk-mongolske reindriftsseminar i departementets lokaler.

Seminaret arrangeres i forbindelse med Mongolias president Tsakhiagiin Elbegdorjs todagersbesøk i Norge.

— Reindriften er basert på utnyttelse av knappe ressurser i nordområdene, og ivaretar økosystemer som er viktige også for framtida. Reindriften er også sårbar for endringer i miljøet. Et samarbeid mellom reindriften i Norge og Mongolia kan derfor være viktig for å utvikle gjensidig forståelse mellom folk, og sentralt i arbeidet for hvordan vi skal forholde oss til klimaendringer og globalisering, sier Aasrud.

Hun røper at Internasjonalt Reindriftssenter skal få 650.000 kroner over statsbudsjettet for neste år til en egen informasjonsportal for reindriftsutøvere i Russland, Skandinavia, Kina, Mongolia, Alaska og Canada.

I juni ble det kjent at Statens naturoppsyn i Finnmark og samiske reindriftsutøvere skal reise til øygruppa Sør-Georgia for å slakte 3.500 rein og derved søke å løse et økologisk problem som oppsto etter at norske hvalfangere oppholdt seg der for 100 år siden.