Nobels fredspris for 2012

Dette er Nobelkomiteens begrunnelse i sin helhet.