Han mener at det må være et prinsipp i norsk utenrikspolitikk at vi må konsentrerer oss om det vi er gode på, og ikke spre oss for mye.

— Hvis det er riktig slik fagfolk påpeker, nemlig at Norge ikke har god kompetanse eller infrastruktur for å utføre en slik oppgave, bør vi heller ikke gjøre det, understreker han.