First Securities' sjeføkonom tror at en regjering med Høyre og Frp vil frede handlingsregelen og at kutt i formuesskatten vil ha lite å si for næringslivet.

— Handlingsrommet i norsk økonomi er ikke så veldig stort. På kort sikt får vi ingen store forandringer med Høyre og Frp i regjering, sier Andreassen til Klassekampen.

- Juniorpartner

Han mener Frp har beveget seg mot sentrum og at partiet ikke kommer til å få lov av Høyre til å bryte handlingsregelen. Han sammenligner Frps stilling i en regjering med den som Sosialistisk Venstreparti har oppnådd ved at det er et lite parti som blir juniorpartner i en regjering. Byråkratene i Finansdepartementet vil dessuten tøyle Frps ønske om å bruke mer oljepenger, tror han.

— Dersom Siv Jensen blir finansminister vet jeg hvem som er de første hun møter. Den ene er statsminister Erna Solberg og den andre er finansråden. Byråkratiet i Norge stiller harde krav, legger premissene for politikken og betjener politikerne på en god måte. Det vil virke modererende også på Frp, sier han.

Skuffet næringsliv

Andreassen spår videre at det ikke blir store kutt i offentlig pengebruk, og at Høyres venner i næringslivet kommer til å bli skuffet.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener at Andreassen har et poeng.

— Det er selvsagt helt riktig at norske politikere har svært begrenset mulighet til å påvirke oljeprisen og den økonomiske utviklingen internasjonalt. Men Andreassen tar feil når han sier at det ikke er noen forskjell på regjeringene, sier Sanner.