Innfører tredelt foreldrepermisjon

Regjeringen legger opp til en tredeling av foreldrepermisjonen med like mange uker til mor som til far.