Skal bedre kompetansen

Regjeringen mener tingenes tilstand innen offentlige innkjøp er bedret, men mener det er mye å gå på.