41 prosent av de spurte på Nationens regjeringsbarometer for juli sier at de helst vil ha Solberg som statsminister, mens 29,2 prosent foretrekker Jens Stoltenberg (Ap).

Forspranget på 11,8 prosentpoeng på Stoltenberg er Solbergs sterkeste resultat hittil. Hun har ledet med 3-7 prosentpoeng på alle målingene siden oktober, unntatt mars-målingen da Stoltenberg lå litt foran.

— Det er gledelig og et klart uttrykk for at velgerne mener åtte år med rødgrønn regjering er nok, og at Erna oppfattes som en tydelig leder med gjennomslagskraft, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Han sier imidlertid at Høyre ikke tar noe for gitt, og at det trolig blir tettere fram mot valgdagen.

Aps generalsekretær Raymond Johansen tror også tallene vil endre seg.

— Altså, vi vet jo at Stoltenberg nyter stor tillit i befolkningen. Disse tallene henger sammen med at høyrepartiene har hatt større oppslutning, men nå begynner valgkampen for fullt, sier han.

Historikeren Hallvard Notaker, som har skrevet «Høyres historie 1975-2005 - Opprør og moderasjon», sier at et stort Høyre er et moderat Høyre.

Han sier at moderasjon har vært Høyres langsiktige strategi i flere år med Solberg som leder.