Test av nyfødte kan bli utsatt

Den planlagte oppstarten for utvidet massetesting av nyfødte 1. juli kan bli noe utsatt, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.