Retter krass kritikk mot nettsted

Flere kommentatorer går hardt ut mot det islamkritiske nettstedet Document.no, blant dem redaktør Helge Øgrim i journalistenes fagblad Journalisten.