• INFORMER: Barneombud Reidar Hjermann ber foreldre om å snakke med barna sine om det som har skjedd. FOTO: Barneombudet

Barneombudet: - Ikke glem barna

Barneombudet er opptatt av at barn må få vite hva som har skjedd.