Flere av partienes landsmøter i vår kan komme til å fatte vedtak om endring i kontantstøtteordningen, skriver Aftenposten.

Høyre går i sitt programutkast inn for å gjøre om støtten fra en nasjonal ordning til en lovpålagt kommunal ytelse.

— Man vil være avhengig av å bo i kommunen for å få støtte. Dermed kan vi hindre eksport av kontantstøtte til folk som arbeider i Norge, men som har barn i andre land. Forslaget er ett av våre tiltak for å hindre eksport av norske velferdsgoder, sier Bent Høie som leder partiets programkomité.

Høie mener kommunene ikke skal kunne avskaffe støtten, eller sette ned det beløpet man fastsetter, men mener kommunestyrene skal få stå fritt til å kunne heve beløpet og avgjøre om flere enn ettåringene skal få det.

I dag er det mulig å få drøyt 46.500 kroner i kontantstøtte fra barnet er ett til det er to år.

Arbeiderpartiet ønsker på sikt å avvikle kontantstøtten, men i mellomtiden jobber partiet med å finne løsninger som tilsvarer Høyres forslag.