Viggo Kristiansens anke avvist

Drapsdømte Viggo Kristiansen får ikke gjenopptatt straffesaken. Det er konsekvensen av en enstemmig dom i Høyesterett torsdag.

Publisert Publisert
  • NTB
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Kristiansen er dømt for å ha voldtatt og drept to mindreårige barn i Baneheia ved Kristiansand i mai 2000. Sammen med sin advokat Sigurd Klomsæt har han flere ganger prøvd å få saken sin opp for domstolene igjen.

Han har også forsøkt å få omgjort vedtaket som Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har fattet om at han ikke får straffesaken sin opp for domstolen på nytt.

Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt anket til Høyesterett etter at de hadde prøvd å få Oslo tingrett til å kjenne Gjenopptakelseskommisjonens avslag ugyldig.

Høyesterett sier nei

Ingen av forsøkene førte fram. I Oslo tingrett endte saken mot Gjenopptakelseskommisjonen med frifinnelse for kommisjonen. Tingretten mente at den ikke kunne vurdere kommisjonens skjønn og bevisvurdering.

Viggo Kristiansen og hans advokat anket fordi de ønsket at domstolene skulle ha anledning til å overprøve Gjenopptakelseskommisjonen fullt ut, men Høyesterett sier nei til at kommisjonens bevisvurdering og konkrete rettsanvendelse kan overprøves.

Derimot åpner Høyesterett for at domstolene delvis kan behandle avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Det som kan prøves av domstolene, er om kommisjonens lovtolkning er riktig, og om kommisjonen har overholdt grunnleggende saksbehandlingsregler.

Menneskeretter og Grunnloven

Spørsmålet om hvorvidt straffesaken er tilstrekkelig opplyst, kan heller ikke overprøves av domstolene. Høyesterett begrunner dette med den nære tilknytningen til bevisbedømmelsen.

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs sier til NTB at det ville ført til en konsentrasjon av straffesaker i flere rettsinstanser i mange år dersom Viggo Kristiansen hadde fått gjennomslag fullt ut for anken til Høyesterett.

Han sier de punktene der Høyesterett åpner for overprøving i praksis vil gjelde spørsmål som dreier seg om generelle menneskerettigheter og forholdet til Grunnloven.

viggo.jpg Foto: PRIVAT

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Tilsette fortel om trakassering og fryktkultur – no er det oppretta varslingssak mot rådmannen

  2. – Frå tid til anna prøver dei å få meg tilbake. Eg svarer det same kvar gong.

  3. – Livet mitt var i fare. KrF kjemper mot loven som kunne ha hjulpet meg.

  4. – Slik burde vi heller reagert på korona

  5. Silikon-problemer, sa legene da hun fant en kul. Nå forbereder Waneska seg på å dø.

  6. Fanget dødsdømt ulv med viltkamera: – Jeg ble veldig overrasket