Terrorsiktet: - Kjemikaliene skulle fjerne rust

Den terrorsiktede uiguren har forklart at kjemikaliene skulle brukes til å fjerne rust på en bil.