Advarte mot Syria

Trusler fra Syria var et av de mest sentrale punktene i PSTs trusselvurdering for 2014.

Publisert Publisert

LA FREM: I mars i år la PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Anders Anundsen frem trusselvurderingen. PST mener at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den mest alvorlige terrortrusselen i Norge. Foto: Stig B. Hansen, Aftenposten

  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det kommer frem i rapporten «Åpen trusselvurdering 2014» som ble lagt frem mars i år. Rapporten kan du lese i sin helhet her.

For inneværende år anser PST politisk motivert vold, da i form av ekstrem islamisme, som en av de alvorligste utfordringene for sikkerheten i Norge.

«Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet», skriver de.

Større trussel

Trusselnivået i Norge er skjerpet de siste årene. Den største trusselen mener PST kommer fra et ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. Nettopp fra denne gruppen har en rekke personer reist ut av landet for å delta i kamp med militante grupper. På disse reisene får de også trening og kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger.

Ifølge PST vil enkelte av dem som returnerer fra utenlandsopphold i 2014, representere en trussel mot Norges interesser.

«Opphold hos militante grupper i konfliktområder øker risikoen for at prosessen formes av al-Qaida-inspirerte ideologer. Dette gjelder særlig opphold i land som Syria, Somalia, Jemen, Afghanistan, Pakistan og Irak, i tillegg til Nord-Kaukasus», skriver PST, som samtidig presiserer at det aldri har reist så mange ut for å delta i krigshandlinger.

Har truet Norge

I trusselvurderingen sin skriver PST at de kjenner til en «40-50 personer med tilknytning til Østlandsmiljøet som har reist til Syria».

Noen av disse befinner seg fremdeles i Syria. I 2014 forventet PST at enda flere vil forsøke å reise nedover. Enkelte av dem som har dratt ut, har tidligere uttrykt ønske om å ramme mål i Norge. PST viser til at al-Qaidas sentrale ledelse har mål om å utføre mer avanserte og spektakulære terrorangrep mot beskyttede mål i Vesten, som for eksempel luftfartssektoren.

Endret ikke

Også i rapporten fra 2013, var det denne gruppen som fikk mest oppmerksomhet fra PST.Les hele rapporten her.

«I løpet av 2013 kan det bli en økning av antall personer i de norske miljøene med erfaring fra treningsleire og kamphandlinger».

Den gangen mente de at det trolig var få personer eller grupper som hadde kapasitet til å gjennomføre større, kompliserte angrep i Norge.

«Samtidig ser vi i flere europeiske land hvordan terroraksjoner gjennomføres med relativt lett kapasitet, slik som ulike typer håndvåpen. Kapasitetsutbygging i form av operativ trening, tilgang til spesielle våpen eller eksplosiver vil slik sett ikke være et avgjørende element i utviklingen av terrortrusselen her i landet. Den mentale evnen og viljen til å gjennomføre en terrorasksjon fremstår som en like sentral faktor».

Også i 2011 og 2012 var ekstreme islamister den mest alvorlige trusselen mot Norge, ifølge PST.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Savnet gutt (4) funnet: – Han var så trøtt at han sovnet på skulderen til mannskapet

  2. Lam fikk halen bitt av: – Noen hundeeiere ødelegger for alle andre

  3. «Hinsides lang kø.» Samtidig lå en ferge ubrukt ved kaien. – De burde sett dette komme.

  4. Sjeldan fugl observert på Hjellestad

  5. Denne boligen er den dyreste i Bergen i år

  6. Lørdag skrev Sotra-treneren norsk fotballhistorie. Hun kunne knapt fått bedre start.