• LA FREM: I mars i år la PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Anders Anundsen frem trusselvurderingen. PST mener at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den mest alvorlige terrortrusselen i Norge. FOTO: Stig B. Hansen, Aftenposten

Advarte mot Syria

Trusler fra Syria var et av de mest sentrale punktene i PSTs trusselvurdering for 2014.