— Vi debatterer hvilken rekkevidde reservasjonsretten skal ha, påekte Byfuglien under en høring om reservasjonsrett på Stortinget. Høringen inngår i behandlingen av et representantforslag fra SV-leder Audun Lysbakken om å opprettholde dagens regelverk om at leger ikke skal kunne nekte å henvise gravide til abort. Regjeringen Solberg har varslet at de ønsker å endre regelverket og tillate reservasjonsrett også for henvisende lege, og ikke bare for helsepersonell som deltar direkte i abortinngrepet.

Henvisning er medvirkning til abort

— Reservasjonsrett er en grunnleggende demokratisk rettighet. Representantforslaget skiller mellom utføring og henvisning. Da blir spørsmålet om medvirkning det sentrale, sier Helga Byfuglien.

Hun konkluderer med at en henvisning til abort, er å forstå som medvirkning til abort. Handlingen har abortinngrep som det endelige målet. Da blir det kunstig å si at henvisende lege ikke medvirker. Hun mener det vil «skade legenes moralske integritet» om de pålegges henvisning til abort.

En rekke organisasjoner og institusjoner som arbeider for reservasjonsadgang var innkalt til høringen.

Advarer mot reservasjonsrett

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og Norsk sykepleierforbund advarte imidlertid mot å gi legen reservasjonsrett.

— Vi er prinsipielt i mot reservasjonsrett. En gravid som vurderer abort, er i «en svært sårbar situasjon og skal ikke utsettes for ekstrabelastning,» understreket prosjektleder Marit Stene Severinsen i Norsk sykepleierforbund.

Fastlege Eilif Haaland i Bergen representerer Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett. Han kaller seg selv «reservasjonslege» og gjentok sin faste replikk om at han ser to, ikke én pasient, når han møter en gravid kvinne på sitt kontor.

I sitt innlegg la han særlig vekt på hvor viktig det er å verne om leges etiske integritet. Haaland understreket at reservasjonsadgangen kun gjelder henvisning til abort:

— Reservasjonsadgang rokker ikke ved abortloven. Den har aldri vært så lite truet som nå, sa Haaland.

Erkjenner det etiske dilemmaet

Audun Lysbakken er enig i at enkelte leger kan oppfatte henvisning som vanskelig. Han har respekt for at en henisning er «et ledd i en kjede knyttet til inngrep de er imot.«

— Her står det om en avveining mellom legens samvittighet og pasientens behov og rettigheter. I fastlegekontorene må sistnevnte i denne sammenheng veie tyngst, konkluderer han.

Forslaget om å gi leger reservasjonsadgang mot henvisning er omstridt i Høyre. SV håper at enkeltrepresentanter vil bryte ut og sikre flertall for SVs forslag når det skal stemmes i Stortinget. Det er tidligere blankt avvist av Høyres ledelse, med henvisning til at forslaget er en del av regjeringsavtalen mellom Høyre, Frp og KrF. Venstre er ikke med på denne avtalen.