Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, avviste tirsdag påstandene i Dagbladet om at 33 millioner mobilsamtaler i Norge var blitt overvåket av den amerikanske etterretningstjenesten NSA.

— Vi må jo legge til grunn at det Grandhagen sier stemmer, at den informasjonen er korrekt og korrigerende i forhold til det vi bringer til torgs i dag, innrømmer Markussen overfor NRK.

- Ikke i Norge

Ifølge Grandhagen viser tallene ikke til norsk mobiltrafikk, men til teletrafikk som norsk etterretning har overvåket i konfliktområder utenlands.

— Det han sier vi har misforstått og bommet på, er altså at denne overvåkingen ikke foregår i Norge, men at det er norsk etterretningstjenestes overvåking av ting som foregår i utlandet i konfliktområder, sier Markussen.

Står fast ved avsløringen

Journalist Glenn Greenwald, som startet Snowden-avsløringene i The Guardian og som skriver bok om avsløringene, viker ikke fra påstanden om at amerikanske NSA har overvåket Norge.

– NSAs dokumenter sier at dette er overvåking og innsamling av data fra Norge, skriver Greenwald på Twitter tirsdag ettermiddag, melderNRK.

Greenwald var den første som fikk tak i Edward Snowdens informasjon – og som publiserte dette. Journalisten, som er basert i Rio de Janeiro i Brasil, har selv bidratt til Dagbladets sak som fylte førstesiden og tolv sider i tirsdagens papiravis.

- Det kommer mer

Han sier på Twitter at det vil komme mer dokumentasjon som vil gi nye avsløringer knyttet til Norge i tiden framover. Han avviser det den norske etterretningstjenesten sier om at overvåkingen helt og holdent er norsk

Han mener det er helt klart i dokumentene til den tidligere etterretningsansatte Edward Snowden at NSA drev overvåking mot landene som er nevnt – også Norge.