• SV-SEIER: SV-leder Audun Lysbakken og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fikk til og med skryt fra Natur og Ungdom for den nye klimameldingen og sine grønne fotspor. -Våre djerve mål må nås gjennom hvert enkelt statsbudsjett og hver nasjonale trafikkplan, sa Lysbakken. FOTO: JO STRAUBE

Velger dyre klimakutt fremfor billige kvoter

Svakhetene i klimakvote-systemet bidro sterkt til SVs ultimatum om at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas her i landet.