Det skriver Dagbladet.

Leder av E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, bekrefter dette.

— Vi ser at de er aktive i spionasjevirksomhet som retter seg mot virksomheter i Norge. Det er vår vurdering at elektronisk spionasje mot Norge er økende, sier Grandhagen til avisa.

Han sier videre at det de siste månedene er blitt registrert en økning i aktivitet fra Kina og Russland. Ifølge E-tjenesten er disse to landene sentrale aktører innen spionasje mot Norge.

— Det er to hovedtrusler mot Norge. Den ene er internasjonal terrorisme. Den andre trusselen er cyberspionasje. Russland og Kina er aktører som utvider sine kapasiteter på dette feltet, sier Grandhagen.