— Hvor er Trygve Slagsvold Vedum og Knut Storberget nå? Er ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet opptatt av at vi skal ha et velfungerende marked? spør Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar A. Gundersen.

— Det forundrer meg at de rødgrønne ikke støtter Listhaug når hun legger press på hele matkjeden for å få forbrukernes interesser fram i lyset, sier han til NTB.

Gundersen mener bransjen preges av sterk markedskonsentrasjon og svak konkurranse både på leverandørsiden og dagligvaresiden.

— I dag tjener bonden for lite, forbrukeren betaler for mye, samtidig som det er sterk politisk oppslutning om et importvern for jordbruket. Da kan det ikke være forbudt å spørre seg om en for stor del av verdiene forsvinner i industrien og i handelen, og også legge press på dem begge, sier han.

- Må ta ansvar

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget sier til NTB at han synes det er veldig bra at Listhaug går dagligvarekjedene etter i sømmene.

— Det har jeg også berømmet henne for tidligere, men regjeringen bør utvise en viss nøkternhet og selv erkjenne et delansvar for de økte prisene, sier Storberget.

Han viser til at målprisene ble økt i forbindelse med årets landbruksoppgjør.

— Deler av prisøkningen er dermed et resultat av regjeringens egen politikk, sier Storberget.

Han oppfordrer Listhaug på nytt til å finne fram lovforslaget om god handelsskikk som ble utarbeidet av de rødgrønne.

— Forslaget er gryteklart og vil kunne bidra til lavere priser for forbrukerne samtidig som produsentene sitter igjen med mer enn de gjør i dag, sier Ap-representanten.

Statsråden får kritikk

Økonomer har kritisert landbruksministeren for rundene hun har gått med leverandørindustrien og matvarekjedene. De mener det er svært lite hun kan gjøre med situasjonen selv om hun skulle klare å finne ut hvem som er ansvarlig for at matvareprisene økte med 3,2 prosent fra juni til juli.

— Dette er utvilsomt et spill for galleriet. Hun kan ikke gå inn og si at de skal sette ned marginene - det har hun ingen makt til, sa førsteamanuensis Ivar Gaasland ved institutt for økonomi ved UiB til Nettavisen tidligere denne måneden.

Han mener det eneste politiske grepet som kan virke, er kutt i tollsatser og importvern, men dette er umulig uten støtte fra KrF eller Venstre.

- Avledningsmanøver

— Prisene kan ikke bare forklares med importvern og jordbruksoppgjør. Også konkurransen i industrien og mellom matkjedene spiller inn. Det er et faktum at prisene økte med 3,2 prosent sist måned, og det er ingen endringer i tollregimet eller i jordbruksavtalen som kan forklare dette, repliserer Gundersen.

SVs Karin Andersen deler Gaaslands oppfatning og kaller Listhaugs jakt på den som har ansvaret for sommerens prisoppgang, for en avledningsmanøver.

— Listhaug spiller dobbelt i saken om matprisene og bruker det i sin strategi for å undergrave toll og importvernet og samvirkene, sier Andersen.

Leter videre

Dagligvarekjedene nekter for at økning i marginene er forklaringen på det største prishoppet på mat på en enkelt måned siden 1982. Overfor landbruksministeren har kjedene i stedet pekt på leverandørene og næringsmiddelindustrien.

Denne framstillingen tilbakevises av leverandørene, og Listhaug har selv antydet at hun fortsatt mistenker dagligvarekjedene for å ha noe av ansvaret.

— Prisene på egg økte med 7,5 prosent. I dag kom det fram at leverandørene bare står for 4 prosent av denne økningen, sa hun til NTB etter møtet med leverandørene i forrige uke.

Statsråden viste også til en prisundersøkelse departementet selv har foretatt på Nordby i Sverige. Den synliggjør store prisforskjeller mellom et utvalg tollfrie varer, noe Listhaug mener umulig kan forklares uten å se hen til avansen til importører, matkjeder og produsenter.