Forslaget omfatter rundt 650 barn som bor i Norge med avslag på asylsøknaden.

— Vi foreslår et stoppvedtak for de barna som har vært her i mer enn tre år, for samtidig å få en mer effektiv og raskere behandling av alle de andre sakene. Så mener vi i tillegg at forskriften må endres slik at det blir tatt større hensyn til barns beste og mindre på innvandringsregulerende hensyn, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.