Reinsdyr på Svalbard hadde rabies

Prøvene som ble tatt av to reinsdyr på Svalbard, viser at de var smittet av rabies.