Det opplyser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

— Norge fordømmer Russlands annektering av Krim og bruken av væpnet makt i Ukraina. Dette er et klart brudd på folkeretten og er en uakseptabel handlemåte som må få konsekvenser, sier Søreide.

Norge har informert russiske myndigheter om at alle planlagte militære samarbeidsaktiviteter mellom Norge og Russland er innstilt til utgangen av mai 2014.

— Vi vil da gjøre en fornyet vurdering av planlagte aktiviteter i lys av utviklingen i situasjonen i Ukraina og Russlands videre handlinger, samt drøfte dette med våre NATO-allierte, sier Søreide videre.

JA TAKK, BEGGE DELER: Utenriksminister Børge Brende (H) holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag, og mener Norge fortsatt må samarbeide med Russland. - Vi må sørge for å ha to tanker i hodet på en gang, sa Brende.
SCANPIX

Brende vil samarbeide

Forsvarsministerens syn er et noe annet enn det utenriksminister Børge Brende (H) la frem i sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Der la Brende vekt på at Norge skal samarbeide med Russland på en rekke områder — som fiskeriforvaltning, grenser, miljøspørsmål og atomsikkerhet.

Samtidig gjentok Brende at Norge har sluttet opp om EUs tiltak og følger opp vedtakene i NATO.

Brende er ikke enig i at Norges synspunkt dermed blir utydelig:

— Jeg synes EUs sanksjoner, som Norge har sluttet seg til, og som det er bred enighet om også i Stortinget, er en riktig reaksjon, sier han til NTB etter redegjørelsen.

Han understreker at dette ikke er en sak for det bilaterale forholdet mellom de to landene.

— Vår grense til Russland har vært fredelig, siden vi ble NATO-medlem i 1949, og det skal den fortsette å være. Vi skal fortsatt kunne samarbeide med Russland, sier Brende.

Les også:

— Tilhører en annen tid

Han understreket at både Norge og våre samarbeidspartnere i NATO og EU har fordømt Russlands fremgangsmåte ved innlemmelsen av Krim og byen Sevastopol i Den russiske føderasjon.

— I hjertet av Europa er vi i dag konfrontert med alvorlige brudd på folkerettens grunnprinsipper og en maktpolitikk som tilhører en annen tid. La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Vi er i en ny fase i Russlands forhold til omverdenen, fastslo Brende i redegjørelsen.

Han la til at ingen stat ahr rett til å intervenere overfor andre stater med væpnet makt, gjennom tvang og annen utilbørlig innblanding, enten de gjør det selv eller gjennom støtte til lokale aktører.

Han understreket samtidig at det ikke finnes uavhengige rapporter som bekrefter overgrep mot russiske minoriteter på Krim eller i det østlige Ukraina.

Omstridte nasjonalister

Før tirsdagens redegjørelse etterlyste SVs utenrikspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell et mer nyansert syn på de nye makthaverne i Kiev. Et av regjeringspartiene, det nasjonalistiske Svoboda, er svært omstridt.

Brende påpekte at han tok opp situasjonen da han møtte Ukrainas fungerende president Oleksandr Turtsjynov tidligere i måneden.

— Vi tok ikke bare opp situasjonen til de russiskspråklige, men også for jødene. Vi har sett tendenser til sterkt jødefiendtlige uttalelser, sier Brende.

Han understreker at både Norge og Verdensbanken stiller krav til både økonomiske og politiske reformer for å gi økonomisk støtte til Ukraina.