Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene, slår lagmannsretten fast

Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett. Massedrapsmannen anket dommen umiddelbart.

Publisert Publisert

TAPTE: Anders Behring Breivik. Foto: NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning. Breivik har allerede bestemt seg for å anke den enstemmige dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.

Lite endret

Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert for streng brevkontroll. I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.

– Breivik er fortsatt ansett å ha både dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Hans alminnelige helsetilstand og væremåte fremstår som lite endret på tross av meget langvarig fengselsopphold med svært omfattende sikkerhetstiltak. Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fortsetter:

– Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet – uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.

Høy risiko for vold

Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger. Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.

– Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet. Sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet, skriver lagdommerne.

Lagmannsretten peker videre på at Breivik har god tilgang både på førstelinjetjenester og spesialisthelsetjenester i fengselet, og at han i en periode selv har valgt ikke å benytte seg av tilbudene om kontakt med helsepersonell.

– De ansatte vurderer løpende om det skjer endringer i helsetilstanden som krever tilsyn av helsepersonell. Det er ingen indikasjoner på at vilkårene for helsetilsyn eller behandling ved bruk av tvang er til stede.

Må dekke sakskostnadene selv

I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000. Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

Breivik ble dømt for 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept.

Publisert