- Norges NATO-forpliktelser i fare

Problemene i Forsvaret er blitt så store at Norges forpliktelser overfor NATO er i fare, viser fersk rapport til Stortinget.