Kutter utslipp, men langt fra målet

Utslippene av klimagasser synker, men altfor sakte til at Norge er nær Kyoto-målet.